• Kasım 29, 2023

X, Y ve Z Kuşaklarının Farkları Nelerdir?

 X, Y ve Z Kuşaklarının Farkları Nelerdir?

X, Y ve Z kuşaklarının birbirinden farklı özellikleri vardır.

X, Y ve Z kuşakları genel anlamda birbirinden pek çok özellik ile farklı kabul edilir. Kuşak araştırmacıları bu genel görüşleri yaparken aslında kuşakları pek çok farklı noktadan ele alırlar ve bu şekilde de en genel özellikleri ile bireylerin kuşaklar içinde ne gibi özellikler gösterdiğini ortaya koymaya çalışırlar. Bu noktadan hareketler de aslında X, Y ve Z kuşaklarının genel özelliklerine ve farklarına göz atmak mümkün hale gelebilir.

X, Y ve Z Kuşaklarının Genel Farkları Nelerdir?

X, Y ve Z kuşakları genel anlamda pek çok farklılaşan özelliğe sahiptir. Bunun en temel nedeni ise her bireyin farklı dönemlerde farklı kültürel ögelerine içine doğmuş olmasıdır. Bireyler devamlı olarak değişen teknolojik, kültürel, farklı ve kompleks bir ortama doğar ve bu da doğal olarak her kuşağın farklı şekillerde gelişmesine neden olur. Bireylerde bu şekilde farklı özellikler geliştirir.

Çalışma Alanındaki Farklılıklar

X kuşağı genel anlamda çok çalışkan olarak aktarılır. Bu nedenle de aslında bu kuşak iş anlamında kendine çalışmayı bir rutin ve günlük hayatın getirisi olarak benimsemiştir. X kuşağını iş hayatından bağımsız olarak düşünmek neredeyse imkansızdır. Y kuşağı ise bu konuda X kuşağı kadar çalışkan değildir. Y kuşağı genel anlamda daha yaratıcı ve öznel etkinliklere yönelen bireylerdir. İş hayatlarını da bu öznel alanda ilerletebilen kişilerdir. Z kuşağı bu iki kuşaktan farklı olarak yaratıcı aktivitelere daha uzak sayılabilir ve ayrıca iş yaşamına da entegre olmakta X kuşağı kadar iyi değildir. Bu nedenle de aslında Z kuşağı kendine özgü bir çalışma tavrına sahiptir. Z kuşağı genel anlamda tembel olarak nitelendirilen bir kuşaktır ancak aslında tembel değil, istediğini anlık olarak elde etmek isteyen bir kuşak olduğu söylenebilir. Bu nedenle de istekleri gerçekleşmediği zaman yaptıkları şeyi çok çabuk bırakabilmektedirler.

Hırs ve Özgüven

X ve Y kuşağının genel anlamda hırslı ve özgüven sahibi kuşaklar olduğunu söylemek mümkündür. İki kuşak da içine doğdukları zorlu ekonomik şartlar, kültürel ortam ve belki de mevcut politik ortam nedeni ile çeşitli şekillerde hırslı ve özgüvenli olmak durumunda kalmıştır. Z kuşağı için ise bu durum pek mümkündür değildir. Z kuşağının hırslı bir kuşak olmadığı ve özgüvenlerinin de gün geçtikçe azaldığı söylenmektedir. Z kuşağının hırslı olmamasının düşünülmesi belki de her şeyi anında elde etmek istemeleri ile ilgilidir ve bu durum da kolaylıkla her şeyden vazgeçebilmelerine neden olmuştur.

X, Y ve Z Kuşakları Farkları
Her kuşak, kendisini ön planda tutan özelliklere sahiptir.

Değişime Açıklık

Değişime açık olmak pek çok farklı anlamda olabilir. Örneğin X kuşağının genel anlamda yaşam koşulları anlamında değişime çok daha açık olduğunu söylemek mümkündür. Teknolojinin ve düzene dair pek çok şeyin değiştiğine tanıklık etmiş olan bu kuşak, farklı konularda pek çok şekilde değişime açık olmasına rağmen kültürel anlamda ya da etik değerler anlamında değişime pek açık değildir. Y kuşağı bu durumda daha farklıdır. Y kuşağı da tıpkı X kuşağı gibi etik değişimlere pek açık değildir ancak bu konuda X kuşağı katı bir benimsenmişliği yoktur. Bunun yanı sıra Y kuşağı genel yaşam düzeni anlamında da X kuşağı kadar değişime açık değildir. Bu nedenle de X kuşağı ile farklılaştığı söylenebilir. Z kuşağı ise bu iki kuşaktan oldukça farklıdır. Z kuşağı etik ve kültürel anlamda değişimlere çok açık bir kuşaktır. Bu yönü ile de aslında değişime olan açıklığını değil, kültürler arası ilişkilerinin ne derecede olduğunu gösterir. Bunun yanı sıra yaşam düzeninde yaşanacak değişimlere pek açık bir kuşak olduğu söylenemez Z kuşağının.

Bilişsel Farklar

X kuşağının genel anlamda kendine yeten ve pek çok işi kendi başına görebilen bir kuşak olduğu söylenebilir. Genellikle kendi işleri ve çalışmaları ile ilgili kapsamlı bilgiye sahip olan bu kuşak, yaratıcı etkilerinin az olması ile Y kuşağından ayrılır. Y kuşağı genel anlamda çok daha yaratıcı ve sanat, edebiyat, bilim benzeri konulara ilgili bir kuşaktır. Bu yönü sayesinde de Y kuşağı, kendi ilgi alanları ile işlerini yönetmeyi öğrenmiş ya da en azından kendini yaratıcı işler ile geliştirmiş bir kuşak olarak adlandırılabilir. Z kuşağı ise bu iki kuşaktan ayrılır. Genel anlamda kendine yetebilen X kuşağının yanı sıra Z kuşağı pek çok farklı konuda bilgiyi kolaylıkla edinebilen ve bunları ihtiyaç duyulan alanlarda da kullanılabilen bir kuşaktır. Yani aslında Z kuşağı pek çok farklı alanda hem teorik hem de pratik şekilde bilgi sahibidir. Ayrıca bir teknoloji devrinin içinde yaşadıkları için Z kuşağının özellikle yeniliğe ve değişime ayrıca yaratıcılığa da her açıdan açık olduğunu söylemek mümkündür. Farklı ve yaratıcı şekillerde çalışmaktan çekinmezler ve bunu yalnızca bir uğraşı olarak değil iş olarak da yapabilirler.

Bu farklar ile birbirinden ayrılan bu kuşakların her birinin farklı pek çok özelliği daha bulunmaktadır ve bu özelliklerin her biri de aslında bu kuşakların bir belirleyicisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Kuşaklar gerek çevresel gerekse de kişisel faktörler sayesinde pek çok değişken özelliğe sahip olabilir. Bu özelliklerin anlaşılması aslında kuşak bireylerinin yaşadıkları dönemleri de anlamak için bir yardımcıdır.

İlgili Gönderi

Bir Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir