• Ekim 24, 2021

Siber Zorbalık Nedir?

 Siber Zorbalık Nedir?

Normalde iletişim ya da bilgi alış verişi amacı ile kullanılması gereken araçların, amacı dışında kullanılarak başka bir bireyin malına ya da özel alanına yapılan taciz ‘siber zorbalık’ olarak adlandırılmaktadır.

Bu tür bir zorbalık türünde iki taraf vardır. Taraflardan biri siber zorba, biri de mağdur olarak nitelendirilebilir.

Siber zorbalar;

 • Mağdura tehditi telefonundaki / bilgisayardaki alanlara sızma,
 • Bu aygıtları bozmak için kötü niyetli yazılımlar kullanma,
 • Mağdurun adına kendi rızası olmayan paylaşımlarda bulunma,
 • Sürekli olarak mağduru rahatsız etme gibi eylemlerde bulunur. Daha pek çok eylem de bu kapsama girmektedir.

Bir durumun siber zorbalık olarak nitelendirilebilmesi için mağdurun sanal olan herhangi bir ortam aracılığı ile zarar görmesi yeterlidir. Bu durum sürekli hale geldiğinde çok ciddi tahribatlar ortaya çıkabilir.

Siber Zorbalık Kapsamına Giren Eylemler

İki farklı türde siber zorbalık görülür. Bunlar elektronik zorbalık (electronic bullying) ve elektronik iletişim zorbalığı (e – communication bullying) şeklinde iki ana grupta incelenir.

Siber zorbalık, bireyin doğrudan duygu ve psikolojik dünyasına yapılmış bir tür saldırıdır. Bireyi küçük düşürme, aşağılama, onunla alay etme ve hakkında asılsız bilgiler yayma gibi onu ciddi boyutta etkileyebilecek hareketler yapmaktır.

Bilişim kullanılarak bireye isim takma, hakkında dedikodusunu yayma, rızası olmadan ona ait görsel içerikleri paylaşma gibi hareketler de siber zorbalık alanına girmektedir.

Geleneksel zorbalık ile siber zorbalık bazı yönlerden birbirlerine benzeseler de bazı yönlerden birbirlerinden ayrılırlar.

Geleneksel zorbalıkta, zorbanın kim olduğu genellikle alenen bellidir. Ancak bu zorbalık türünde yapılan tüm eylemlerin kim tarafından gerçekleştirildiği adalete başvurularak tespit edilebilir. Fail kendi kimliğini açıkça belirtmeden kullandığı yöntemler ile mağduru rahatsız edici eylemlerinde bulunur.

Cezai soruşturma aşamasında failin tespiti için kullanılan yöntemler bu durumu geleneksel zorbalıktan ayırmaktadır.

Ayrıca tahribat açısından da bu iki durum birbirinden ayrılırlar. Geleneksel zorbalık belirli bir kesim insan tarafından şahit olunan bir durum iken; siber zorbalıkta olaya tüm ülke ve hatta dünya bireyleri olaya tanıklık edebilir.

Günümüzde internetin gücünün ne derece büyük olduğunun farkındayız. İnternette yayılan bir bilgi saniyeler içerisinde binlerce ve bazen milyonlarca insan tarafından görülebilmektedir. Bu da bu tür bir zorbalığın ne derece korkunç bir şey olduğunu düşündüren bir durumdur.

Elektronik zorbalık kapsamına giren eylemler:

 • Bireye ait hesapların şifresini ele geçirip kötü niyetlere alet etme
 • Web site heklemek
 • Splamlı mailler iletmek
 • Virüs içeren mailler iletmek gibi eylemler elektronik zorbalık kapsamına girmektedir.

Elektronik iletişim zorbalığı kapsamına giren eylemler:

 • Sosyal medya platformlarından,
 • Cihazlar ile iletilen SMS’ler yolu ile,
 • Anlık iletiler ile
 • E – posta aracılığı ile iletilen rahatsız edici, psikolojik tahribat yaratan ve kişiyi korku, endişe, kaygı gibi olumsuz durumlara maruz bırakan durumlar elektronik iletişim zorbalığı kapsamına girmektedir.

İlgili Gönderi

Bir Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir