• Haziran 3, 2023

Proje Tabanlı Öğrenme

 Proje Tabanlı Öğrenme

Proje tabanlı öğrenme günümüz eğitim sisteminde sık kullanılmaktadır.

Proje tabanlı öğrenme, eğitim uygulamalarında klasik uygulamalardan farklı olan interaktif eğitim modellerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Öğrencinin aktif katılımını teşvik eden, oldukça çeşitli araç ve kaynak kullanımını sağlayan, akademik ve sosyal hayat becerilerini geliştirmeyi amaçlayan ve teknoloji kullanımını önemseyen bir eğitim modeli olan proje tabanlı öğrenme, öğrenme sürecine keyif ve eğlence de katmaktadır.

Proje Tabanlı Öğrenmenin Özellikleri Nelerdir?

Proje tabanlı öğrenme sayesinde öğrenciler sorgulamaya ve çözüm bulmaya teşvik edilir. Hem bireysel hem de grup olarak yapılan çalışmalar sosyal becerilerinin gelişimini sağlar. Proje tabanlı öğrenme ile öğrencinin bilgiye ulaşma ve ulaştığı bilgiyi aktarma becerilerinin gelişmesi amaçlanmaktadır. Öğrencilerin okul dışındaki yaşamla bağlantı kurmaları ve okul dışındaki yaşama hazırlanmaları sağlanır. El becerileri gibi pek çok becerilerinin gelişmesinin yolunu açar.

Proje Tabanlı Öğrenme Aşamaları
Proje tabanlı öğrenmede aşamalar büyük öneme sahiptir.

 

Proje Tabanlı Öğrenmenin Aşamaları Nedir?

Öğrencileri motive edici bir tavır içinde olan, öğrenmeye yönelik kaynakları bulma gayreti içinde olan ve yönlendirmeleriyle adeta bir koç gibi görev alan öğretmenlerin uygulaması gereken adımlar:

Gerçek Yaşamın İçinden Örneklerin ve Senaryoların Oluşturulması

Öğrencilere gerçek hayattan örnekler vererek ve günlük hayatta karşılaşabilecekleri sorunları, öğrencilerin projeleri ile çözümlemek hedeflenir. Öğretmen öğrencilere açık uçlu sorular sorar.

Grup ve Rollerin Belirlenmesi

Proje grupları ve bu gruplarda yer alacak öğrenciler belirlenir. Bu gruplardaki öğrencilerin yetenekleri ve ilgi alanları göz önünde bulundurularak görevlendirme yapılır.

Altyapı Eksikliklerine Yönelik İhtiyaçların Belirlenmesi

Öğrencilerin proje ve projeyi uygulamaya geçirebilmek için ihtiyaç duydukları materyal ve altyapı bilgilerine yönelik çalışmalar yapılır.

Değerlendirme Kriterlerinin Oluşturulması

Projenin izlenmesinde ve değerlendirmesinde kullanılacak olan değerlendirme kriterleri belirlenir. Belirlenen değerlendirme kriterlerinin amaçlara ulaşılıp ulaşılmadığını belirtmesi ve yol gösterici olması gerekir. Değerlendirmenin hem öğrenciyi hem öğretmeni hem de grupları değerlendirici özellikte olması gerekir.

Gerekli Materyallerin Hazırlanması ve Projenin Oluşturulması

Proje için gerekli olan bilgiler ve materyaller toplanarak kullanılır ve proje oluşturulmaya başlanır. Öğretmenin bilgilendirici ve yönlendirici tavır içinde olması çok önemlidir.

Projenin Sunumu

Projenin tamamlanmasının ardından proje gruplarındaki öğrenciler tarafından projenin sunumu gerçekleştirilir. Öğretmenin sunumu değerlendireceği kriterlerin neler olduğunu öğrencilere açıkça ifade etmesi gerekir. Proje tabanlı öğrenme aşamalarının sosyal aşamalarından biri de projenin sunumudur.

Geri bildirim

Grup üyeleri süreci ve sonucu kendi aralarında değerlendirir ve bir geri bildirim çalışması yapar. Proje sürecindeki iyi ve kötü olayların, grup üyelerinin katkılarının değerlendirmesi yapılır. Öğretmen bu süreçte öğrencilere birbirlerinin açıklarını aramadıklarının, zayıf yönlerini fark ederek geliştirmeleri gerektiğinin vurgusunu yapar.

İlgili Gönderi

Bir Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir