• Ekim 24, 2021

Pi Sayısı Nedir?

 Pi Sayısı Nedir?

Pi Sayısı Nedir?

Ludolph sayısı ya da Archimedes sabiti olarak bilinen pi sayısı; Yunancada yer alan “çevre” sözcüğünün ilk harfi olarak bilinir. Bir dairenin çevresinin çapına bölümü ile ifade edilen irrasyonel matematik sabitidir. Tarih içinde farklı oranlarda hesaplanan pi sayısının tarihi oldukça eski uygarlıklara kadar uzanmaktadır. Peki, pi sayısı nedir? Pi sayısının tarihçesi ve kullanım alanları nedir?

Pi Sayısı Nedir?

Pi sayısı, bir dairenin çevresinin çapına bölümüdür. Π veya  π sembolü ile ifade edilen pi sayısının, lise düzeyinde 3,14 olarak işleme alınması mümkündür. Bazı durumlarda bu sayı 3,14 yerine 3 sabit sayısı olarak da kullanılabilmektedir. İki tam sayının oranı şeklinde yazılamayan bu sayı, ondalıklı şekilde yazıldığı durumda virgülden sonraki kısmın tamamlanabilmesi söz konusu değildir. Bunun temel nedeni ise virgülden sonraki kısmın birbirini tekrar eden yapıda olmamasıdır. Yani pi sayısında virgülden sonraki sayıların örneğin “..,454454454454…” şeklinde devam etmesinden bahsetmek mümkün değildir. Sürekli olarak tekrarlanan bir durum söz konusu olmadığı için de pi sayısının aslında virgülden sonra oldukça uzun bir açılımı olduğunu söylemek mümkündür.

Pi Sayısının Tarihçesi

Pi sayısı, eski uygarlıklar tarafından da hesaplanmış olan bir sayıdır. Babiller pi sayısını 31/8 ve Mısırlılar da 256/81 olarak hesaplamışlardır. MÖ 1600’lerde ise Mısırlı bir katibin pi değerini hesaplarken %0.6’lık bir hata yapmış olması, aslında dönemi için oldukça önemli bir başarı olarak kabul edilebilir.

Pi sayısı Mısırlıların ve Babillerin ilgisini çektiği gibi dönemin farklı matematikçilerinin de üzerinde çalıştığı bir uğraş haline gelmiştir. Bu dönemde pi sayısının hesaplanması üzerinde yoğun çalışmalar yürütüldüğü söylenebilir.

Pi Sayısı Hangi Alanlarda Kullanılır?

Pi sayısının geometrik hesaplamalar sırasında kullanıldığını söylemek mümkündür. Hacim, alan ve benzeri hesaplamalar sırasında kullanılabilen pi sayısının frekans, dalga boyu hesaplamaları gibi alanlarda da yer aldığını söylemek mümkündür.

Özellikle de matematik derslerinin çember alanı veya hacmi hesaplanan sorularında sıklıkla karşılaşılan pi sayısının genel olarak 3,14 üzerinden işleme alındığını söylemek mümkündür ancak daha profesyonel ve hata kabul etmeyen hesaplamalar için daha uzun basamakların ve işleme alınması mümkündür.

Pi Sayısına Dair Eğlenceli Bilgiler

Pi sayısının onlarca basamağı olduğu için aslında içinde doğum tarihinizi, uğurlu sayınızı, kimlik numaranızı ya da kart numaranızı bile bulmanız mümkündür. Bu basamaklar içinde olur da doğum tarihi ve benzeri bir sayı dizisine denk gelirseniz pi sayısının ne kadar uzun ve ne kadar geniş içeriğe sahip bir sayı olduğunu anlamanız mümkündür.

İlgili Gönderi

Bir Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir