• Nisan 12, 2021

Okul Öncesi Eğitim

 Okul Öncesi Eğitim

Okul öncesi eğitim, çocukların gelişimi açısından gerekli görülmektedir.

Okul öncesi eğitim, eğitimin en temel aşamasının sağlanması için oldukça büyük öneme sahiptir. Bireylerin ilerleyen yaşlarında da eğitim ve öğretim hayatlarını daha sağlıklı ve istekli şekilde ilerletmesi için gerek evde gerekse eğitim kurumlarında okul öncesi eğitimin çocuklara verilmesi oldukça önemlidir.

Okul öncesi eğitimden anlaşılması gereken konuşma, yazma ve benzeri beceriler değildir. Okul öncesi eğitim ayrıca temel görgü kurallarının öğrenilmesinin, iletişim kurma becerilerinin gelişmesinin, yemek yeme ve topluluk içinde hareket etme yetilerinin gelişmesinin, topluluk ile hareket etme ve grup çalışması içinde bulunarak paylaşma ve benzeri kavramların öğrenilmesinin önünü açar. Okul öncesi eğitim yalnızca sayı, harf, boyama gibi temel yetilerin öğrenilmesi için değil aynı zamanda çocukların okul öncesinde kendilerini sosyal bilişsel olarak da geliştirmelerinin en temel adımıdır.

Okul Öncesi Eğitim Kaç Yaşında Başlar?

Okul öncesinde eğitimin aslında doğumdan itibaren başladığını söylemek mümkündür. Doğumdan sonra çocuklar okula başlayana kadar okul öncesi dönem içindedirler. Çocukların evde, parkta, oyun alanlarında ve benzeri yerlerde yaşıtları ile kaynaşması ve onlarla fikir alışverişi gerçekleştirerek oyun oynaması da aslında okul öncesi eğitime dahildir. Bu nedenle çokların bilişsel, psikolojik, sosyal ve fiziksel anlamda sağlıklı şekilde gelişmesi için ebeveynlerinin de okul öncesi dönemde verilen eğitimi en iyi şekilde sağlaması şarttır.

Okul Öncesi Eğitim Nasıl Verilir?

Okul öncesi eğitim aslında evde başlar ve sonrasında anaokulu, kreş ve benzeri alanlarda devam eder. Çocuklar bu şekilde okul ortamına hazırlandığı gibi ayrıca farklı görüşlere de açık hale gelirler. Bu farklı görüşlerin her biri temelde çocukların kendi fikirlerini ifade etmesine ve düşünme yetilerini geliştirmesine dayanır.

Okul öncesinde uygulanan eğitim kreş ve anaokulları dışında ebeveynler tarafından verilirken kullanılan üslup ve tavır oldukça önemlidir. Ebeveynler çocuklarını sürekli olarak her konuda ödüllendirmemeli ve her konuda da cezalandırmamalıdır. Bu durumlar psikolojik anlamda onların sürekli olarak ödüllendirilecek ya da cezalandırılacak olmalarına bir koşullama şeklinde kendini gösterebilir. Bu nedenle de yalnızca belli durumlarda çocuklara ödül ve ceza pekiştireçleri uygulanmalıdır.

Görgü kuralları, yeme ve içme kuralları, davranış ve sosyal hareket kuralları ebeveynler tarafından ev içinde öğretilmelidir. Bu kurallar aslında önemli görülmese de ailelerin en çok ilgilenmesi gereken konulardan biridir. Ebeveynler çocuklarına kendi kendilerine yemek yiyebileceklerini, tuvalete gidebileceklerini, üstlerini giyinebileceklerini ve daha pek çok temel günlük aktiviteyi kendi başlarına yapabileceklerini öğretmelidir. Bu hem okula başladıkları zaman onlara kolaylık sağlar hem de onların özgüvenlerini kazanmalarında oldukça etkili şekilde işlev görür.

Çocuğun farklı ortamlarda yaşıtları ile nasıl ilişki kuracağını öğrenmesi de ayrıca önemlidir. Bu da çocuğu hem özgüven anlamında hem de bilişsel açıdan geliştiren bir durumdur. Çocuk sosyalleşmeyi doğduğu andan itibaren bir gereksinim olarak kazanır ve sonrasında da hayatının tamamı boyunca sosyal ilişkiler içinde kaçınılmaz olarak bulunacaktır. Bu nedenle de ebeveynler çocuklarını her yaşta farklı sosyal ortamlarda bulundurmalı ve onların da farklı yaşıtları ile kaynaşmasına izin vermelidir. Çocukların bu yetiyi en iyi şekilde kazandıkları alan aslında kreş ve anaokulu gibi eğitim kurumlarıdır. Bu kurumlarda çocuklar paylaşma, yardımlaşma, iletişim kurma, tartışma, farklı görüşlere saygı duyma gibi pek çok kavramı öğrenirler ve uygulamaya başlarlar. Bu sayede sosyal ilişkilerinde başarılı çocuklar yetişir ve okul ortamında da zorluk çekmeden sosyal ilişkilerde bulunabilirler. Ayrıca çocuklar bu ilişkiler sayesinde de kendi çevrelerini edinir ve arkadaş sahibi olurlar. Bunun sağlanması için de hem ebeveynlerin hem de kreş ve anaokulu gibi kurumların önemi büyüktür.

Okul Öncesi Faaliyetleri
Okul öncesi eğitimde eğlenceli ve öğretici faaliyetler önemli yer tutmaktadır.

Okul Öncesi Eğitimin Önemi

Okul öncesi eğitimin ilerleyen yaşlara yansıyacağı önemi yadsınamaz. Bireyler okul öncesi dönemde edindikleri pek çok bilgiyi daha kalıcı şekilde hafızalarına kazırlar ve bu nedenle de hayatlarının ilerleyen her döneminde bu bilgileri uygulamaya hazır hale gelirler. Çocuklar okul öncesi dönemde öğrenmeye, hafızaya kaydetmeye ve bunları uygulamaya çok daha açık olurlar. Bu nedenle de aslında temel pek çok öğretinin bu yaşta çocuklara verilmesi büyük bir öneme sahiptir.

Okul öncesi eğitim sayesinde çocuklar ayrıca okul ortamını da tanıyarak okul için daha hazır hale gelirler. Farklı bir ortamda ve farklı kişilerin yanında nasıl davranmaları gerektiğini kavrarlar. Bunun yanı sıra kreş ve anaokulu gibi kurumlarda eğitim gördükten sonra ilkokula başlayan çocuklar okulun eğlenceli ve bir yandan da ciddi ortamına daha alışık hale gelirler. Çocukların bu okul ortamına önceden alışmaları çok büyük öneme sahiptir. Bu şekilde çocuklar öğretmenleri ile iletişim kurmaktan çekinmeyen, öğrenmeye hevesli, derslere odaklı ve ayrıca sınıf ortamına hakim çocuklar olacaklardır.

Okul öncesi dönemde alınan eğitimin ayrıca çocukların bilişsel, fiziksel ve psikolojik anlamda da gelişmelerine katkı sağladığı unutulmamalıdır. Çocukların boyama etkinlikleri ile kalem tutma becerileri gelişir, beden eğitimi gibi etkinlikler ile bedensel faaliyetleri gelişir ve ayrıca sınıf ortamındaki farklı pek çok dayanışma etkinliği ile de farklı yetileri kazanmaları sağlanabilir. Bu nedenle de okul öncesinde görülen eğitimin önemine dikkat edilmeli ve evde bu eğitime başlayarak sonrasında kreş ve anaokulu gibi kurumlarda bu eğitimi devam ettirilmelidir.

İlgili Gönderi

Bir Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir