• Nisan 2, 2023

Öğrenme Stilleri

 Öğrenme Stilleri

Farklı öğrenme stillerinin kullanılması, her öğrencinin farklı bilgileri anlamasını ve onu zihninde işler hale getirmesini sağlar.

Öğrenme stilleri, öğrencilerin farklı bilgileri anlama, işleme, kaydetme süreçlerini hızlandıran birbirinden farklı eğitim tarzlarını içerir. Her öğrenci her bilgiyi aynı şekilde anlamayabilir ve öğrenemeyebilir. Bu nedenle de farklı öğrenme stillerinin yardımı ile her öğrenciye hitap edecek bir eğitim sistemi izlemek mümkündür. Farklı öğrenme stillerinin kullanılması, her öğrencinin farklı bilgileri anlamasını ve onu zihninde işler hale getirmesini sağlar. Aslında öğrenme stillerinin her birinin günlük hayatta da anlamayı ve hatırlamayı kolaylaştırdığı gözlemlenmiştir. Bu nedenle de öğrenme stillerinin bilinmesi, farklı alanlarda anlama, öğrenme ve hatırlama süreçlerinin de hızlanmasına katkı sağlar.

Öğrenme Stilleri Nelerdir?

Her öğrencinin aynı tarzda her bilgiyi öğrenmesi mümkün değildir. Kimi öğrenci gördüğü herhangi bir konuyu hemen anlayabilir ve öğrenebilirken kimi öğrenci yalnızca dinleyerek dahi pek çok konuyu çok iyi şekilde kavrayabilmektedir. Bu durum da farklı öğrenme stilerinin varlığını ortaya koymaktadır.

Görsel Öğrenme Stili

Görsel öğrenme stili pek çok öğrencide etkili şekilde kullanılabilen bir öğrenme stilidir. Grafikler, tablolar, görseller, farklı diyagramlar ve resimler öğrenciler tarafından kolaylıkla kavranabilir. Bu sayede farklı görsel ürünlerin hatırlamaya ve öğrenmeye yardımcı olması mümkündür. Bu öğrenme stili ile kolayca öğrenebilen öğrenciler için konu içerisinde görsellere ve farklı tablolara da yer vermek önemlidir. Ayrıca yazılan, çizilen hemen hemen her detayı zihinlerinde tutabilirler.

İşitsel Öğrenme Stili

İşitsel öğrenme stili ile öğrenebilen öğrencilerin dersi dinlemesi bile kimi zaman yeterli olabilmektedir. Herhangi bir ek materyale bakmaları, kitaptan okumaları, ders ile ilgili tabloları incelemeleri kimi zaman gerekmez. Bu öğrenciler ayrıca konu ile ilgili işitsel verileri de kolayca öğrenebilir ve hatırlayabilirler.

Bu durum elbette ki yalnızca dersler için geçerli değildir. Bireyler işitsel öğrenme stiline sahip olduklarında duydukları bir müziği, anlatılan bir konunun tüm cümlelerini hafızalarına kaydedebilirler. Bu durum da aslında hatırlamayı ve öğrenmeyi büyük ölçüde kolaylaştırmaktadır.

Kinestetik Öğrenme Stili

Kinestetik öğrenme stili genellikle çeşitli aktiviteleri içeren bir öğrenme stili olarak görülür. Öğrenciler kinestetik öğrenme stiline sahipse deneyler, oyunlar, projeler öğrencilerin öğrenme sürecine büyük ölçüde katkıda bulunabilmektedir. Örneğin bu öğrenme stiline sahip olan öğrenci kitaptan okuduğu zaman bir fen bilgisi konusunu anlamazken ya da öğrenemezken deney yapıldığı zaman konuyu çok iyi şekilde kavrayabilmektedirler. Bu nedenle de kinestetik öğrenme biçimi gerekli olan her koşulda uygulanırsa bu öğrencilerin de kolay şekilde konuyu anlaması sağlanabilmektedir.

Sözel Öğrenme Stili

Sözel öğrenme stili, okuma ve yazma ile daha anlaşılır şekilde öğrenmeyi içerir. Bu şekilde kolayca öğrenebilen öğrenciler genellikle okumaktan ve yazmaktan keyif alırlar. Bir ders ile ilgili notları defalarca yazabilir, farklı kaynaklardan araştırmalar yaparak konuyu çok daha iyi şekilde anlayabilirler. Bu tip öğrenciler verilen ödevleri yapmakta zorluk çekmezler ve genellikle yazma konusunda başarılı olurlar.

İlgili Gönderi

Bir Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir