• Temmuz 14, 2024

Muhakeme Ne Demek?

 Muhakeme Ne Demek?

Muhakeme Ne Demek?

Akıl yürütme anlamı ile de kullanımı olan muhakeme kelimesi, farklı görüşleri dinleme ve yargılama temelinde açıklanabilir. Günlük yaşamda da sıklık kullanılan bir kelime olan muhakeme kelimesi, Arapçadan Türkçe diline geçmiş olan bir kelimedir. Bu kelimenin doğru şekilde kullanımının ise önemli olduğunu söylemek mümkündür çünkü anlamı net şekilde bilinmediği zaman cümle içinde yanlış anlamda kullanımının mümkün olduğu söylenebilir. Peki, muhakeme ne demek? Günlük yaşamda bu kelime nasıl kullanılabilir?

Muhakeme Ne Demek?

Muhakeme kelimesi; TDK’ye göre bir sorunu çözmek için farklı yollara başvurma, farklı değerlendirmeler yapma, yargılama ve akıl yürütme anlamlarına sahiptir. Bu anlamların birbiri ile ilişki içinde olduğunu söylemek mümkündür. Bu kelimenin cümle içinde akıl yürütme ve usa vurma anlamlarında kullanımına sıklıkla rastlanılabilir.

Mantık ilkelerine uygun şekilde düşünme ve düşünceyi bu mantık ilkelerine ile temellendirme gibi farklı anlamları ile ön plana çıkan muhakeme kelimesi, farklı görüşlerin yargılanmasını temel alır. Örneğin bir sorun olduğu zaman başvurulabilecek olan mantıksal iki yol mevcutsa, bu yolların mantık ilkeleri ile tasavvur edilmesi ve sonrasında yargılanarak uygulanması durumunu içerir. Mevcut bir probleme çözüm yolu aramak ve bu çözüm yolunu mantıksal çıkarımlar ile bulmak, muhakemenin işidir. Bireysel akıl yürütme ve mantık içinde muhakeme yeteneğini kullanırlar. Her kararın ise muhakeme ile edinilen bir karar olduğunu söylemek doğru olmayacaktır.

Muhakeme Kelimesi Nasıl Kullanılabilir?

Muhakeme kelimesinin günlük hayatta kullanımlarına rastlanmaktadır. Bu kelime genellikle akıl yürütme ve mantıksal çıkarımlar ile elde edinilmiş olan kararları ifade eder. Bu nedenle de mantıksal çıkarım içeren bir karar alındığını söylemek için “muhakeme etmek” ya da “muhakeme yürütmek” şeklinde kullanımının mümkün olduğu söylenebilir.

Muhakeme kelimesi ile ilgili cümle örnekleri ise şu şekilde olabilir:

  • Karar almadan önce muhakeme yürütmeni öneririm.
  • Muhakeme etmeden bir karar varmamalısın.
  • Bu çıkarımı muhakeme etmeden aldığın belli oluyor.
  • Muhakeme yürüterek aldığı bu karar onun çıkarına oldu.

Bu cümle örneklerine bakıldığı zaman özellikle de karar alma süreçleri ile ilgili cümlelerde muhakeme kelimesinin kullanımını görmek mümkündür. Mantıksal çıkarımın ifade edilmesi ya da akıl yürütme ile alınan kararların beyan edilmesi durumunda muhakeme kelimesine cümle içinde yer vermek mümkündür. Bu kelime Arapça kökenli bir kelime olduğu için pek bilinmese de yazılarda, makale ve kitaplarda sıklıkla görmek mümkündür. Ayrıca güncel yazı ya da konuşmalarda yer almasa da yaşı daha büyük olan aile bireylerinin de sıklıkla bu kelimeyi kullanması mümkündür.

İlgili Gönderi

Bir Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir