• Temmuz 14, 2024

Merkezi Sinir Sistemi

 Merkezi Sinir Sistemi

Merkezi Sinir Sistemi

Merkezi sinir sistemi, genel sinir sisteminin en büyük bölümüdür. Merkezi sinir sisteminin beyin, omurilik, beyincik ve omurilik soğanından meydana geldiğini söylemek mümkündür. Merkezi sinir sisteminin çevresel sinir sistemi ile ortak şekilde çalışması, davranış kontrolünde temel görevlerin yerine getirilmesini sağlar. Farklı işlevlere sahip olan merkezi sinir sisteminin elemanlarının her biri özellikle de davranış kontrolünde büyük ölçüde önemli etkiye sahiptir.

Merkezi Sinir Sistemi Elemanları Nelerdir?

Merkezi sinir sistemi şu elemanlardan meydana gelir:

  • Beyin
  • Beyincik
  • Omurilik
  • Omurilik soğanı

Bu elemanlar içinde yer alan beyincik ve omurilik soğanının beyne bağlı olduğunu söylemek mümkündür. Bunların merkezi sinir sistemi olarak isimlendirilmesinin nedeni ise tüm yönetimin merkezi olmasından kaynaklıdır. Pek çok davranışın beyin, beyincik, omurilik ve omurilik soğanı sayesinde meydana geldiğini söylemek mümkündür.

Beynin İşlevi Nedir?

Beynin pek çok yaşamsal işlevi vardır. Acıkma, susama, uyku ve benzeri pek çok yaşamsal faaliyet beyin sayesinde düzenlenir. Hormonların salgılanması, vücut sıcaklığının belli durumlara göre düzenlenmesi, kan basıncının düzenlenmesi, duyu organlarından gelen uyaranların değerlendirilmesi, zihinsel işlevlerin gerçekleştirilebilmesi gibi pek çok farklı görev, beynin işlevleri arasında yer alır.

Beyinciğin İşlevi Nedir?

Beynin arka tarafında ve omurilik soğanının üzerinde yer alan beyincik, vücudun dengesinin sağlanmasının temel yapı taşıdır. Kas faaliyetlerinin düzenlenmesi, kol ve bacak kaslarının uyumlu şekilde çalışması da ayrıca beyincik sayesinde gerçekleşir. Beyinciği hasar gören bireylerin dans etmesi, yürümesi, koşması ya da çeşitli fiziksel etkinliklerde bulunması mümkün değildir.

Omuriliğin İşlevi Nedir?

Omurilik, omurilik soğanından başlar ve kuyruk sokumuna kadar devam eder. Omurilik temelde refleks merkezidir ve omurilik sayesinde hem şartlı hem de kalıtsal reflekslerin meydana gelmesi mümkün olur. Emme hareketi, yanan elin geri çekilmesi, ürkme davranışı, göz bebeğinin ışığa bağlı şekilde büyümesi ve küçülmesi gibi pek çok durum kalıtsal reflekslerdir.

Örgü örme, paten kayma, bisiklete binme, araba kullanma, yüzme, limon görünce ağzın sulanması gibi pek çok durum ise sonradan kazanılan şartlı reflekslerdir. Bunların da kontrolü omurilik sayesinde sağlanmaktadır.

Omurilik Soğanının İşlevi Nedir?

Omurilik soğanı hayati öneme sahip bir elemandır. Solunum, dolaşım, boşaltım, sindirim sistemlerinin çalışmasından sorumlu olan omurilik soğanı; soluk alıp verme, yutkunma, iç organların düzenli şekilde çalışması gibi farklı pek çok hayati işlevi yerine getirir. Hıçkırık ve benzeri istemsiz faaliyetlerinden gerçekleşmesi de ayrıca omurilik soğanı sayesinde mümkün olmaktadır. Bir canlının omurilik soğanının hasar alması, canlının hayatına normal şekilde devam edememesine ya da bazı durumlarda ölümüne neden olabilmektedir. Merkezi sinir sistemi içinde yer alan önemli elemanlardan biri olan omurilik soğanının hasar görmesi büyük risk içerir.

İlgili Gönderi

Bir Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir