• Ekim 24, 2021

Mental Ne Demektir?

 Mental Ne Demektir?

Mental Ne Demektir?

Mental sözcüğü farklı alanlarda kullanıma sahip olan bir kelimedir. Bu kelimenin kullanımına en çok da sağlık alanlarında rastlamak mümkündür. Psikoloji, nöroloji, felsefe ve benzeri alanlarda sıklıkla kullanılan bu kelime, kullanıldığı bağlama göre farklı anlamlara gelebilmektedir. Peki, mental kelimesinin anlamı nedir? Mental ne demektir?

Mental Ne Demektir?

Zihin ve akıl ile ilgili faaliyetleri ifade etmeye yarayan mental sözcüğü genellikle zihinsel işlevlerin açıklanması durumlarında kullanılır. Türk Dil Kurumu sözlüğüne bakılacak olursa “mental” kelimesi “zihinsel” anlamına gelmektedir. Yani zihinle ilgili işlevlerin dile getirilmesi sırasında mental sözcüğünü kullanmak mümkündür. Mental yaş, mental düzen, mental sağlık ve benzeri şekillerde kullanıma sahip olabilen bu kelime, farklı alanlarda kullanıldığı zaman genellikle zihinsel bir işlev üzerine yoğunlaşır. Örneğin mental yaş, bireyin zihinsel anlamda sahip olduğu yetkinliğe bağlı olarak gösterdiği yaş düzeyi olarak ifade edilebilmektedir. Kısacası mental kelimesi zihinsel işlevlere bağlı olan alanlarda zihne bağlı becerileri nitelemek için ortaya koyulan bir kavram olarak görülebilir.

Mental Kelimesi Hangi Alanlarda Kullanılır?

Psikoloji ve nöroloji alanlarında kullanımına sıklıkla rastlanılan bu kelimenin ayrıca idealist felsefe görüşlerini dile getirirken de sıklıkla kullanımı görülmektedir. Sağlık alanlarındaki kullanımına bakıldığı zaman zihne bağlı faaliyet, beceri ve yetilerin kullanımını ifade etmek için kullanıldığı görülebilir.

Psikoloji alanında “mental sağlık” ya da “mental süreç” ifadeleri sıklıkla kullanılmaktadır. Bu şekilde bakıldığında ise zihinsel faaliyetlerin nasıl işlediği, gelişim anlamında zihinsel faaliyetlerin ne düzeyde olduğu ve zihinsel süreçlerin nasıl aşamalardan geçtiği ortaya konulabilir. Ayrıca bu alanda en sık kullanılan ifade biçimlerinden biri de “mental yorgunluk” olarak öne çıkar. Bu ifade de bireyin gündelik yaşama bağlı şekilde ve yaşadığı olaylar ile ilişkisinde yaşadığı fiziki ve psikolojik bitkinliği, tükenmişliği temsil eder.

Felsefe alanında mental sözcüğü genellikle zihinsel süreçlerin açıklanmasında, idealist görüşlerin nasıl meydana geldiğinin gösterilmesinde kendine yer edinir. Örneğin varlıkların idealardan meydana geldiğini savunan görüşlere bakıldığı zaman bireyin zihinsel süreçleri ve yetileri ön plandadır ve bu aslında “mental” kelimesi ile birebir ilişki içindedir.

Kısacası farklı pek çok alanda kendine kullanım alanı edinen mental kelimesi, özellikle de zihinsel süreçlerin, zihinsel yeti ve işlevlerin ifadesinde kullanılır. Mental anlamda gösterilen performansa bağlı olarak bireylerin gelişim sağlaması ve mental gelişimi yönetmeleri mümkündür. Bu şekilde mental performans yani zihinsel süreçlerde görülen işlevlerde de yüksek seviyeye erişmek mümkün hale gelebilir.

İlgili Gönderi

Bir Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir