• Nisan 12, 2021

Kümülatif Nedir?

 Kümülatif Nedir?

Kümülatif Nedir?

Kümülatif kelimesi en genel anlamı ile “toplanma” ya da “birikme” anlamlarına gelmektedir. Bu anlamlarına bakıldığı zaman birbirine eklenerek ilerleyen durumların, bilgi ve olayların kümülatif şekilde ilerlediği söylenebilir ancak burada ilerleme bir yol kat etme ve hedefe ulaşma gibi görülmemelidir. Örneğin felsefe kümülatif bir bilgi sunar ve farklı filozofların görüşleri birikimli bir ilerleme sunar ancak belirtildiği üzere felsefe bir amaca ulaşma, felsefeyi tamamlama gibi bir son nokta söz konusu değildir. Kümülatif kelimesi de bu açıdan ele alındığında bir son noktaya varma amacı taşımaz ancak birikerek ilerleme söz konusudur. Peki, kümülatif nedir?

Kümülatif Nedir? Kümülatif Kelimesi Hangi Alanlarda Kullanılır?

Birikme, toplanarak ilerleme anlamlarına sahip olan kümülatif kelimesinin kullanımı özellikle de matematik, ekonomi gibi alanlarda görmek mümkündür. Verilebilecek olan en basit örnek, para biriktirirken birikimin kümülatif şekilde ilerlemesidir. Yani aslında temelde belli bir amaca ulaşıldığı zaman duraksama olmaz, para akışı devam eder ancak biriktirilen para toplanarak ilerler. Bunun örneklerini matematik alanında da görmek mümkündür. Örneğin üstlü sayılarda bir sayının karesi, onun kendisi ile çarpımıdır. Bu durumda 2’nin karesi, 3’ün karesi9, 4, dördün karesi 16 olacaktır ve birikimli bir ilerlemeden bahsetmek mümkün olacaktır.

Bu örneklerin her birine bakıldığı zaman kümülatif kavramının birikimli şekilde ilerleme anlamında kullanıldığı açıkça görülebilmektedir. Bu ilerleme bir son noktaya varma niyetinde değildir. Aynı şekilde bu kelimenin vergi alanında kullanımı da söz konusudur. Toplanan ve alınan vergiler birikerek artar, ilerler. Bu alanda da görüldüğü üzere bir son noktaya varma amacı güdülmez.

Kümülatif Olmak Neye Yarar?

Felsefe örneğine geri dönecek olursak; felsefe kümülatif bir ilerleme içindedir ve birikimli şekilde devam eder. Örneğin evrenin ana maddesinin yani arkhenin ne olduğu konusunda pek çok filozof görüş dile getirmiştir ve bu görüşlerin hepsi birikimli şekilde ilerlemiştir. Bu kümülatif bilgiler ışığında yeniş bilgilere ulaşmak mümkün hale gelmiştir. Yani bir filozof arkhenin bir tane olduğunu, biri birden fazla olduğunu, biri ise olmadığını söylemiştir ve birbirinden farklı onlarca görüş zamanla birikerek ilerlemiştir. Ortaya konu ile ilgili atılacak görüş kalmayıncaya dek de bu birime yani kümülasyon devam edecektir. Ki bu birikmenin durması da aslında oldukça zor ve uzak bir ihtimaldir. Pek çok alanda da bu kümülasyonun durmasının neredeyse imkansız olduğunu söylemek mümkündür. Örneğin sayılar sonsuza kadar gider, doğal olarak karelerinin alınması da sonsuza kadar gidecek olan bir kümülasyona sahiptir. Kümülatif olmak işte bu açıdan bakıldığı zaman daima daha yenilerin ortaya konmasına katkı sağlar, birikimin sağlanmasında yardımcıdır ve farklı birikmişleri incelemeye kolaylık sağlar.

İlgili Gönderi

Bir Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir