• Nisan 12, 2021

Kast Sistemi Nedir?

 Kast Sistemi Nedir?

Kast Sistemi Nedir?

Hindistan’da ve Afrika’nın bir kısmında uygulanan kast sistemi aslında “saf soy” anlamına gelecek şekilde bir kullanıma sahiptir. Bu sistem temelde ayrımcı bir sınıflandırmayı içerir. Yani bakıldığında evlilik ve iş bölümünü temele alan bir sınıflandırmanın sistem haline getirilmesi olduğu söylenebilir. İnsanlar iş bölümündeki konumlarına ve ayrıca evlilik durumlarına göre de bu sistemde belli bir yere sahip olurlar. Bu sistemin bir piramit şeklinde gösterilmesinin temel iki nedeni bulunur. İlk neden, daha üstün görülenin daha yüksekte yer alma arzusudur. Diğer bir neden ise aslında bu daha yüksekte görülen kesimin tıpkı bir üçgenin tepesi gibi azınlıkta olmasıdır. Peki, kast sistemi nedir? Sistemde kim neye göre yer alır?

Kast Sistemi Nedir?

Kast sistemi aslında bazı durumların bir belirleyicisidir. Örneğin kast sistemi içinde bir bebek daha doğmadan önce hangi katmanda olacağı bellidir. Yani bebekler doğrudan kast sisteminin içindeki yerine hazır olarak doğarlar ve bu durum da aslında çocukların bu konuda hiçbir seçme hakkı olmamasından dolayı oldukça adaletsiz bir sistemdir.

Kast sistemi içinde belli kurallar bulunur. Örneğin her katmanda yer alan bireyler yalnızca birbirleri ile evlenebilir, belli işleri belli katmanlarda yer alan bireyler yapabilir. Hatta öncelerde daha yaygın şekilde görülen bir gelenek olan “birlikte yemek yememe” kuralı da yer almaktadır. Farklı kastlardan olan bireyler bir arada yemek yiyemez, bir arada bulunamazlardı ancak son dönemlerde bu etki azalsa da kırsal alanlarda yine de uygulanmaya devam etmektedir. Son dönemlerde modernliğin de etkisi ile evlenme, iş alanları ve benzeri pek çok alanda görülen kısıtlamalar aslında etkisini azaltmıştır ancak hala pek çok bölgede ve özellikle de kırsalda kast sisteminin etkileri net şekilde görülebilmektedir. Bireyler modernleşmenin mevcut olduğu kentlerde farklı tabakalardan insanlarla evlenebilirken bu duruma yine de hala çok katı şekilde tepkili olan ve bunu kınayan kast sistemi içinde yer alan bireyler mevcuttur.

Kast Sisteminde Yer Alan Kastlar
Kast Sisteminde Yer Alan Kastlar

Kast Sisteminde Yer Alan Kastlar Nelerdir?

Dört katman kast sistemi içinde yer almaktadır. Bu katmanlar kendi içinde alt sınıflara da sahiptir. Bu sınıflar dört adettir ve en düşük olan en alt katmanda, en yüksek olan ise en üst katmanda yer alır.

Şudralar

Şudralar, en alt katmanda yer alır. İşçi ve kölelerden oluşan bu sınıf, alt katmanda yer aldığı için aslında toplum içinde de en az değeri gören katmanlardan biridir. Dokunulmazlar gibi tamamen değersiz ve hak sahibi olmayan bir katman değildir. Bu katmandaki insanlar en alt işçi sınıfını oluşturur ve kölelik yapar. Modernleşen dünyada kölelik her ne kadar kaldırılmış olsa da köle diye adlandırılmayan ve çok düşük ücretlerle ömür boyu adeta yalnızca karınlarını doyurmaları için verilen ücrete mecbur olan kişiler ne yazık ki şudralar sınıfına mensuptur.

Vaişyalar

Tüccar, toprak sahipleri ve çiftçilerden oluşan bu katmanda yer alan bireyler de şudralar ile eşit olarak görülebilir ancak ekonomik anlamda onlardan daha üst konumda yer alırlar. Bu sınıfta yer alan bireylerin tüccarlık yapması, toprak ekip biçmesi, çiftçilik yapması mümkündür ve aslında bu nedenle de kendi ekonomik özgürlüklerine sahip olabilecekleri söylenebilir ancak yine de alt bir sınıf oldukları için tam anlamıyla ekonomik özgürlüğe sahip olmadıklarını söylemek mümkündür.

Kshatriyalar

Kshatriyalar; askerlerden, prenslerden ve üst düzey memurlardan oluşan bir tabakadır. Nüfusun küçük bir bölümünü oluşturan bu tabaka, üst düzey bir tabaka olarak görülür ancak yine de en üstte yer almaz. Daha üst bir tabaka daha mevcuttur. Yine de değer gören, ekonomik anlamda üstünlüğe sahip olan gruplardan biridir. Kshatriyalar sınıfına mensup olan kişilerin aslında temelde amacı kastın ve belli sistemler ile kuralların doğru şekilde ilerlemesini sağlamaktır. Bunu sağlayan kişiler genellikle bu gruba mensup olan askerlerdir. Günümüzde eskisi kadar önemli olarak görülmeyen Kshatriyaların büyük bir çoğunluğu politika alanında yer alır. Bu nedenle de aslında hala temel görevlerinin kanunları düzene sokmak ve kanunların işlemesine katkıda bulunmak olduğu söylenebilir.

Brahmanlar

Entelektüel bir tabaka olarak değerlendirilen Brahmanlar tabakası bilgin ve rahiplerin yer aldığı üst tabakadır. Bunlar da üst katmanda yer alan kişiler olduğu için hem daha fazla değerli görülen hem de ekonomik anlamda daha üstün olan sınıftır. Brahmanlar kutsal yazıları yorumlayan kişilerdir ve toplumda din büyük öneme sahip olduğu için de aslında Brahmanların üst bir sınıf olarak görülmesi oldukça normaldir. Bu yazıların ne anlama geldiği, neyi anlatmak istediği Brahmanlar tarafından ortaya konmaya çalışılır.

Dokunulmazlar

Dokunulmazlar kast sistemine sahil edilmeyen ve sistem içinde yer almayan bir tabakadır. Bu sistem içerisinde yer almayan Dokunulmazlar, insanlığın en aşağı tabakasında yer alıyormuş gibi görülür ve bu nedenle hiçbir hakka sahip değillerdir. Yani aslında ekonomik anlamda hiçbir özgürlükleri yoktur ve tabakaya dahi dahil edilmemeleri aslında onlara değer verilmediğinin en büyük göstergesidir.

 

İlgili Gönderi

Bir Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir