• Eylül 25, 2022

Bloom Taksonomisi

 Bloom Taksonomisi

Bloom Taksonomisi

Öğrenmenin adım adım hangi basamaklarda gerçekleştiği, nasıl süreçlerde bilginin öğrenildiği ve öğrenme sırasında bilginin aşamalarının görülmesini sağlayan Bloom Taksonomisinin altı farklı basamağı yer alır. Bu basamaklar temele alındığı zaman aslında öğrenmenin de adım adım geliştirilmesi de pekiştirilmesi mümkün hale gelir. Bu taksonomi doğrultusunda bir basamak atlanırsa öğrenme de sekteye uğrar ve nitelikli öğrenme gerçekleşmez. Bu nedenle de öğrenim sırasında okullarda da aslında öğrencilerin bu basamaklardan geçerek bilgileri kavraması gereklidir. Bu taksonomiye göre aşamalar doğru şekilde uygulanırsa üst düzey düşünme becerilerinin devreye girmesi mümkün hale gelir.

Bloom Taksonomisinin Basamakları Nelerdir ve Ne İşe Yarar?

Bloom Taksonomisi altı adet basamağı özünde barındırır. Bu taksonomiye göre altı farklı aşamada nitelikli öğrenmenin gerçekleşmesi mümkündür çünkü bu şekilde bilginin farklı aşamalardan geçerek kolayca kavranması mümkün hale gelir.

Aşama 1: Bilgi Aşaması

Bilgi aşaması, bilginin zihne geldiği aşamadır. Bilgi yeni öğrenilmiş olabilir ya da hatırlanmış olabilir. Önemli olan o anda bilginin zihinde mevcut olmasıdır. Bu aşama, Bloom taksonomisinin başladığı aşama olarak kabul edilir.

Aşama 2: Kavrama

İkinci aşama olan kavrama aşamasında bilgi etraflıca kavranır. Yani en açık hali ile bilginin tekrarı, öğrenilmesi ve detaylarının bilinmesi bu aşamada gerçekleşir. Bu aşama, anlama ve kavramanın başladığı aşamadır.

Aşama 3: Uygulama

Uygulama aşaması, özellikle de soyut bilgiler için geçerli olan bir aşamadır. Bu aşama sayesinde soyut bilgiler somut hale gelir ve aslında bilginin daha iyi şekilde kavranması da bu sayede mümkün olur.

Aşama 4: Analiz

Fikirler, kavramlar, görüşler ve bilgiler arası ilişki ve etkileşimler analiz aşamasında daha rahat şekilde kavranır. Bu aşamada birbirinden farklı bilgiler ve önceden edinilen bilgilerin bir analizi gerçekleştirilir.

Aşama 5: Sentez

Sentez aşaması, farklı parçaların bir bütünü oluşturacak şekilde bir araya gelmesi sürecidir. Bu aşamada farklı bilgiler anlamlı şekilde bir bütünlüğü meydana getirir.

Aşama 6: Değerlendirme

Değerlendirme aşaması, üst düzey bilişsel beceriler sayesinde bilgilerin en iyi şekilde kavrandığı aşama olarak nitelendirilebilir. Örneğin bir konu hakkında kavrama süreci içinde bu aşamaları sırası ile uygulandığı zaman kullanılan araçlar, amaç, edinilen bilgiler ve daha fazlası değerlendirme süreci sırasında adından da anlaşılabileceği gibi değerlendirilir.

Bloom Taksonomisinin Öğrencilere Katkıları Nelerdir?

Bilişsel gücün artmasına, beynin farklı anlamda pek çok şekilde çalışmasına ve bilgilerin de en iyi şekilde kavranmasına katkı sağlayan Bloom Taksonomisi öğrencilerin bilgi edinme de bilgi kavrama sırasında kullanması gereken bir sıralamadır. Bu sıralama sayesinde öğrenciler farklı sorular üzerinden bilişsel süreçlerini geliştirebilir ve ayrıca edindikleri bilgileri de nasıl kullanıp işleyeceklerini bilir hale gelirler.

İlgili Gönderi

Bir Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir